Regulamin

Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny
ALPI Piotr Herba

Adres: ul. Irysowa 39, 65-012 Zielona Góra
NIP:9291298835, REGON: 970536703
KONTAKT:
Telefon:
+48 603 957 377

Pracujemy:
pon.- pt. w godz.  8:00 - 16:00, z wyłączeniem dni świątecznych

kontakt mailowy:
sklep@alpimoda.pl

DANE FIRMY:
Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny
ALPI Piotr Herba

Adres: ul. Irysowa 39, 65-012 Zielona Góra

NIP: 9291298835
REGON: 970536703

Bank Zachodni WBK S.A.
9510 9015 35 0000 0000 5303 6949

 

REGULAMIN

I . Podstawowe pojęcia
Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte zostały niżej wymienione terminy, należy przez nie rozumieć:
1.    Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci (art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. 2014 poz. 827).
2.    ALPI – Zakład Handlowo-Usługowo-Produkcyjny ALPI Piotr Herba z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Irysowej 39, (dane dotyczące zarejestrowanej działalności gospodarczej, organie który zarejestrował działalność i numerze pod jakim jest zarejestrowany), NIP: 9291298835, REGON: 970536703;
3.    Sprzedawca - oznacza Piotr Herba prowadzący Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny Piotr Herba adres: Irysowa 39, NIP: 9291298835, REGON: 970536703; adres e-mail: sklep@alpimoda.pl;
4.    Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem portalu Allegro;
5.    Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6.    Towar – rzecz ruchoma, mająca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określona w zamówieniu.
7.    Cena - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar;
8.    Aukcja publiczna – według art. 2 pkt 6 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2014 poz.827) sposób zawarcia umowy polegający na składaniu organizatorowi aukcji w ramach przejrzystej procedury konkurencyjnych ofert przez konsumentów, którzy w niej fizycznie uczestniczą albo mogą uczestniczyć i w której zwycięski oferent jest zobowiązany do zawarcia umowy.
9.    Ustawa – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827;
10.    Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, teks jedn.: Dz.U. z 2015 poz. 4;
11.    Regulamin – niniejszy regulamin;

II. Postanowienia ogólne
1.    Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. W szczególności zasady zawierania umów za pośrednictwem portalu Allegro i podobnych, a także sklepu internetowego, umów sprzedaży towarów, zasad wykonywania tych umów, zasady postępowania reklamacyjnego oraz prawo odstąpienia od umowy.
2.    W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest zgodny z ustawą.
3.    Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów firmy ALPI.
4.    W celu zawarcia umowy sprzedaży na odległość niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiających wyświetlanie stron WWW, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
5.    Dane identyfikujące: Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny Piotr Herba ul. Irysowa 39 , NIP: 9291298835, REGON: 970536703.
6.    W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 pod nr +48 603 957 377 lub na adres mailowy: sklep@alpimoda.pl.
7.    W przypadku zawierania umów za pośrednictwem portalu Allegro i podobnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwycięski oferent jest zobowiązany do zawarcia umowy. Zawarcie umowy pomiędzy Sprzedającym a zwycięzcą licytacji następuje z chwilą przybicia, natomiast umowy pomiędzy Sprzedającym a kupującym korzystającym z opcji „kup teraz” następuje z chwilą potwierdzenia przez kupującego skorzystania z tej opcji.  Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2014 poz.827) zgodnie z art. 17 § 2 „Przedsiębiorca zapewnia, aby konsument w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.” Zgodnie z art. 17 § 3. Jeżeli do złożenia zamówienia używa się przycisku lub podobnej funkcji, muszą być one oznaczone w łatwo czytelny sposób słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoważnego sformułowania.” Użycie przycisku oznacza złożenie zamówienia i potwierdzenie przez kupującego obowiązku zapłaty.
 

III. Informacja o towarach i cenach
1.    Każdy oferowany towar posiada informacje dotyczące jego stanu, producenta, cenę brutto, czas i koszty wysyłki towaru, informacje o gwarancji. Informacje te są widoczne na karcie produktu a dodatkowo w ostatnim kroku realizacji zamówienia oraz w mailu potwierdzającym zamówienie.
2.    Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
3.    Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru.
4.    Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
5.    Do wszystkich naszych transakcji dołączany jest dowód zakupu lub faktura VAT .

IV. Płatności
1.    Klient ma możliwość wyboru formy płatności.
2.    Oferujemy trzy możliwe formy płatności: 1) płatność przy odbiorze (płatność „za pobraniem”), 2) płatność przelewem, 3) Płatności24 – płatności elektroniczne.
3.    W przypadku wyboru formy płatności w postaci przelewu cenę zamówionego towaru powiększoną o koszt wysyłki prosimy przelać na nasze konto bankowe: Bank Zachodni WBK S.A.
9510 9015 35 0000 0000 5303 6949 .
4.    Niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży Towaru, Sprzedawca wystawia i doręcza Klientowi odpowiednią fakturę VAT.
5.    W przypadku wyrażenia przez Klienta akceptacji na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, faktura doręczana jest Klientowi pocztą elektroniczną (na adres podany w Koncie) w formacie .pdf. Natomiast w braku takiej akceptacji, Sprzedawca doręczy fakturę w formie „tradycyjnej” wraz z towarem lub odrębną przesyłką pocztową.
6.    W przypadku płatności ”za pobraniem”, zapłata powinna być dokonana z chwilą dostawy Towarów, a w przypadku pozostałych form płatności – przed dostawą Towarów.
7.    Aby uniknąć większych kosztów przesyłki proponujemy wykonać JEDEN ŁĄCZNY przelew powiększony o koszt przesyłki zależny od ilości zakupionych sztuk towarów.
8.    W tytule przelewu koniecznie należy podać imię i nazwisko oraz adres na który paczka ma zostać wysłana.  
9.    Jeżeli paczka ma zostać wysłana na inny adres prosimy podać go w tytule przelewu nie przyjmujemy zmian adresów podanych w mailu.
10.    Na łączną wpłatę czekamy do 7 dni kalendarzowych od potwierdzenia dokonania zakupu. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem portalu Allegro bądź innych, po tym czasie występujemy o zwrot prowizji do portalu. Po przyznaniu prowizji i braku kontaktu ze strony Kupującego rzeczy trafiają do ponownego wystawienia

V. Dostawa towaru
1.    Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia Klienta niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży Towarów objętych zamówieniem (w przypadku płatności „za pobraniem”) lub niezwłocznie po uznaniu zapłaty za Towary na swym rachunku bankowym (w przypadku pozostałych sposobów płatności).
2.    Dostawa towaru wykonywana jest wyłącznie na terenie kraju.
3.    Paczki nadawane są kurierem lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, a także udostępniamy odbiór w paczkomacie Inpost . Paczki wysyłane są od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych.
4.    Koszt dostawy uzależniony jest od: wybranego sposobu dostawy, wagi przesyłki, miejsca dostawy, wybranego sposobu płatności (przy płatności za pobraniem koszt dostawy jest wyższy) oraz całkowitej wartości zamówienia (zamówienia dotyczące Towarów o łącznej wartości powyżej 100 zł wysyłane są bez dodatkowej opłaty za dostawę). Klient jest zawiadamiany o koszcie dostawy danego Towaru przed złożeniem zamówienia.. Nadto, informacje o aktualnych stawkach dostępne są także przez cały czas na witrynie Sklepu.
5.    Czas realizacji zamówienia jest sumą czasu przekazania przesyłki dostawcy i czasu dostawy przesyłki przez dostawcę. Sprzedawca zobowiązuje się, że przekaże Towary dostawcy w terminie określonym przy ich opisie, zamieszczonym w Sklepie.

VI. Rejestracja i logowanie
1.     Celem uzyskania dostępu do wszystkich funkcjonalności Sklepu, Klienci mają możliwość założenia Konta. Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez:
- wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie Sklepu (formularz wyświetli się po wyborze odpowiedniej podstrony Sklepu lub w trakcie dokonywania zamówienia). Wymagane jest przy tym co najmniej ustalenie hasła, a także wypełnienie pól oznaczonych jako obligatoryjne, bez uzupełnienia których zawarcie umowy sprzedaży Towaru będzie niemożliwe. Obligatoryjne są następujące pola: imię i nazwisko, adres (w tym: ulica i nr budynku/lokalu, miejscowość, kod pocztowy oraz kraj), adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.
- zaakceptowanie treści Regulaminu oraz polityki prywatności i plików cookie.
2.    Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres poczty elektronicznej, podany przez Klienta, wysyłana jest wiadomość informująca o założeniu Konta.
3.    Klient może przeglądać dane w ramach swojego Konta i korzystać z funkcjonalności Sklepu, uzależnionych od dysponowania Kontem, po zalogowaniu. Logowanie następuje poprzez wpisanie poprawnego loginu (adresu email podanego w czasie procesu rejestracji) oraz hasła na odpowiedniej podstronie Sklepu. Klient zobowiązuje się do utrzymywania ustalonego hasła w tajemnicy i nie dopuszczania innych osób do korzystania ze swego Konta.
4.    Klient może usunąć swe konto w Sklepie w każdym czasie poprzez wysłanie odpowiedniego wezwania na adres: sklep@alpimoda.pl.
5.    Sprzedawca może usunąć Konto danego Klienta także w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
a.    Podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b.    Dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego,
W takim wypadku, powtórna rejestracja jest niedopuszczalna.
6.    Usunięcie Konta nie wpływa na ważność wcześniejszych czynności prawnych, dokonanych przez Sprzedawcę z Klientem za pośrednictwem Sklepu.

VII. Odstąpienie od umowy

1.    Zgodnie z Art. 27. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2014 poz.827) Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa , może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, zgodnie z którym jeśli konsument wybrał inny niż najtańszy sposób dostarczenia, w takim wypadku przedsiębiorca nie jest zobligowany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zgodnie z   art. 34 ust. 2. konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba, że przedsiębiorca zgodził się je ponieść albo nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
2.    Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym konsument objął towar w posiadanie lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
           a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od        
            objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
           b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w   
            posiadanie pierwszej z rzeczy;
3.    Konsument może odstąpić od umowy informując sprzedającego o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego drogą mailową sklep@alpimoda.pl bądź pocztą na adres: 65-012 Zielona Góra, ul. Irysowa 28-30.
4.    W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą.
5.    Zwrot zamówionego towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia.  Zwrot płatności na konto realizowany jest w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia w tym koszt dostarczenia towaru. Oświadczenia wysyłane po terminie ustalonym w/w ustawą pozostawiane będą bez rozpoznania, a paczki będą odsyłane na koszt Kupującego zgodnie z  art. 32 ust.1,2 i 3  Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2014 poz.827).
6.    Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
7.    Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9.    Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), w tym umów:
a.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c.    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
d.    zawartych w drodze aukcji publicznych.
 

VIII. Reklamacje
1.    Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne kodeksu cywilnego.
2.    Wada fizyczna towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową sprzedaży, a wiec jeśli towar nie posiada odpowiednich właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia. Jeśli towar nie posiada właściwości, o których sprzedawca zapewnił klienta, nie nadaje się do celu, o których Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia, lub gdy towar został dostarczony Klientowi w stanie niekompletnym, nie jest zgodny z wylicytowanym, nie nadaje się do użytku – do celu w jakim jest używany, nie jest zgodny z opisem i/lub ze zdjęciem.
3.    Wada prawna towaru występuje wówczas, gdy stanowi on własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem tej osoby, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
4.    Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
5.    Reklamacje można złożyć na piśmie na adres: 65-012 Zielona Góra, ul. Irysowa 28-30.
6.    Reklamacje można złożyć także wykorzystując wzór formularza reklamacyjnego.
7.    Reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki.
8.    Jeżeli towar ma wadę, klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Przepis ten jednak nie ma zastosowania w przypadku, jeśli towar był już wcześniej wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.
9.    Konsument może zamiast usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad lub zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwy albo wymagałby poniesienia nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.
10.    W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jego odesłania.
11.    W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Zakład zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.    Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Zakładem,
2) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

2.    Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

3.    W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek – w zależności od rodzaju postępowania - wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim. Dla ułatwienia, w sekretariacie każdego polubownego sądu konsumenckiego, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępne są formularze wniosków.

4.    Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

5.    Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,
www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

X. Polityka ochrony danych osobowych i pliki cookies
1.    Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą klienci Sprzedającego mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie wykorzystywania ich do celów związanych z realizacją zamówienia.
2.    Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych  w celu i w zakresie potrzebnym do realizacji zamówienia.
3.    Sprzedający gromadzi dane osobowe Kupującego a) związane z realizacją złożonego zamówienia, b) o charakterze technicznym tj. adres IP, godzina dostępu, strona z której Kupujący połączył się ze stroną internetową Sprzedającego itp.
4.    Sprzedający zastrzega sobie prawo przetwarzania danych osobowych Kupującego w celach obrony jego uzasadnionych prawnie interesów.
5.    Sprzedający podejmie stosowne środki bezpieczeństwa  w zakresie informacji technicznych i organizacyjnych tak, aby zapobiec udostępnianiu danych osobowych Kupującego podmiotom nieuprawnionym.
6.    Administratorem Danych Osobowych Sprzedającego jest Sprzedający.
7.    Kupujący ma prawo do uzupełnienia, zmiany lub odmowy przetwarzania jego danych osobowych w każdej chwili poprzez skontaktowanie się droga mailową lub telefoniczną z Administratorem Danych.
8.    Rodzaje wykorzystywanych Cookies
9.    Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
10.    Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
11.    Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
12.    Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
13.    Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
a. Konfiguracji serwisu
i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
iii) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
iv) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
f. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
14.    Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
i) www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]
ii) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
iii) www.wrzuta.pl [administrator cookies: Free4Fresh Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]
b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
i) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
ii) Ceneo.pl [administrator cookies: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu]
c. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
i) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
ii) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
d. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
i) Ceneo.pl [administrator cookies: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu]
15.    IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
16.    Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
17.    Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
18.    Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

XI. Zmiany regulaminu
1.    Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
2.    Klienci zostaną poinformowani o zmianach regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji - na co najmniej 14-dni przed wejściem zmian w życie.
3.    Klienci zostaną poproszeni o akceptację zmian regulaminu przy złożeniu kolejnego zamówienia.
4.    Brak akceptacji zmian regulaminu jest tożsamy z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług elektronicznych, wskazanych w §10 niniejszego regulaminu ze skutkiem natychmiastowym - z zastrzeżeniem §11 ust. 3 poniżej.
5.    Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów, a w szczególności pozostaną bez wpływu na złożone zamówienia - które zostaną zrealizowane na zasadach dotychczasowych.

XI. Postanowienia końcowe

1.    Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
2.    Zakład honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
3.    W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest zgodny z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 kwietnia 2014 roku (Dz.U.2014.poz.827).
4.    Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, to pierwszeństwo mają te przepisy.
5.    Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, a także załącznik nr 3, którym jest wzór formularza reklamacyjnego.
6.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
1) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,
2) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,
3) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,
4) zawarcia umowy - w przypadku umów o świadczenie usług.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny ALPI Piotr Herba, adres 65-012 Zielona Góra, ul. Irysowa 28-30, adres poczty elektronicznej (adres e-mail): sklep@alpimoda.pl numer telefonu +48 603 957 377 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lub pismo wysłane pocztą na adres:

Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny ALPI Piotr Herba
65-012 Zielona Góra, ul. Irysowa 28-30

z dopiskiem „Zwrot”.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres:

Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny ALPI Piotr Herba
65-012 Zielona Góra, ul. Irysowa 28-30
z dopiskiem „Zwrot”.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


Załącznik nr 2
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny ALPI Piotr Herba
65-012 Zielona Góra, ul. Irysowa 28-30

e-mail: sklep@alpimoda.pl

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Adresat:
…………………………….
……………………………
…………………………….


Ja,…………………………………………………… niniejszym informuję, o moim
Odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

 

Data zawarcia umowy (dzień odbioru paczki):…………………………………………………………..
Imię i nazwisko konsumenta:…………………………………………………………………………….
Adres konsumenta:……………………………………………………………………………………….
Data:………………………………………………………………………………………………………


DECYZJA ODNOŚNIE ZWOTU TOWARU:

W związku ze zwrotem w/w rzeczy proszę o:
1. * Zwrot gotówki na niżej podane konto:
Nazwa banku, imię i nazwisko właściciela konta:
……………………………………………………………………………………………………………
2. * Kwotę pozostawiam do wykorzystania na kolejne zakupy w sklepie internetowym Sprzedającego.
*niepotrzebne skreślić